Žužul povijest prezimena- podrijetlo

Vlaji Vlah Imotska krajina Žužul

Vlaji Vlah Imotska krajina Žužul

Prezime je nasljedno ime obitelji, ali je složenica koja je nastala od prijedloga prez i imenice ime . Zabilježeno je da se Prezime do 16. stoljeća pisalo i odvojeno. Prezime je označavalo mjesto prebivanja ili pleme, rodbinu , no često je i dopuna osobnog imena očevim imenom. Veliki no možemo reći i presudan utjecaj imala je katolička crkva koja je od 1545. godine počela voditi matice rođenih, vjenčanih i umrlih, te kada su prezimena jednom postala zapisana tako su postala i neprimjenjiva i nasljedna. No zadnja faza nastanka prezimena desila se 1780. godine od strane cara Josipa II. (austrijskog cara) kada je Jozefinskim patentom zakonom odredio obaveznu formulu IME + PREZIME.

Prezime Žužul Vlaji
Pronađeni zapis iz 1725. godine na području Nebriževac, spominje se obitelj Žužul (deset članova sa glavarom Križan Žužulovićem). U Imotskom kraju prezime Žužul je često. Zapisan je u Zemljišnik Šare Žužulović koji je sudjelovao u oslobođenju Imotskog, te je na poklon dobio zemlju. No nije imao potomaka, no smatra se da su Šarići u Svinišću po njemu dobili ime.

U župi Podbablje u crkvenim zapisima spominje se Križan Žužulović koji ima obitelj sa 11 članova, a 1907. godine to su već 25 obitelj. No nema podataka o tome da li su bili starosjedioci  ili su doselili niti da li su i od kuda se naselili na ovo područje.  Danas postoji negdje oko 400 nositelja ovog prezimena.

Prezimena koja završavaju se un, ul (Žužul) i as sufiksima su vlaškog podrijetla koji su bili stočari u unutrašnjosti Balkana.  Danas su Žužuli naseljeni u 9 hrvatskih županija.  Najviše ih živi u mjestu Kamenmost i Grubinama nedaleko Imotskog te u gradovima Zagrebu i Splitu.

Braća Žužul – Slaven Žužul i Jozo Žužul

Advertisements

Leave a comment

Filed under Žužul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s